Podręczniki aktualne
Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej :
Podręczniki w roku szkolnym 2022-2023

 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO RELIGII NA ROK SZKOLNY 2022/2023

  1. „Poznaję Boży świat” wyd. Jedność, podręcznik do klasy I.

  2. „Odkrywam Królestwo Boże”  Jedność, podręcznik do klasy II.

  3. „Poznaję Jezusa” Jedność, podręcznik do klasy III (nowe wydanie).

  4. „Zaproszeni przez Boga” wyd. WAM, podręcznik do klasy IV.

  5. „Szczęśliwi, którzy szukają Prawdy” wyd. Jedność, podręcznik do klasy V.

  6. „Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno” wyd. Jedność, podręcznik do klasy VI.

  7. „Szczęśliwi, którzy czynią dobro” wyd. Jedność podręcznik do klasy VII (nowe wydanie).

  8. „Jezus działa i zbawia”. W drodze do Wieczernika. Wydaw. WAM, podręcznik do klasy VIII.

 

Najczęsciej czytane